Tipy a trendy

Udržitelné čištění vody v domácnosti i v komerční sféře

Tři nové kationty slabých kyselin pryskyřice (WAC), které jsou nyní součástí produktového portfolia Lewatit, se prodávají pod značkou LANXESS Scopeblue sustainability. Ta byla vytvořena pro výrobky, které buď vykazují více než 50% podíl obnovitelných surovin nebo vznikly s poloviční uhlíkovou stopou oproti konkurenčním protějškům vyrobeným z běžných surovin.

Důležitou oblastí použití pryskyřic WAC jsou filtrační zásobníky vody, které se používají zejména k přípravě částečně změkčené vody, například u horkých nápojů, jako je káva a čaj.

Pryskyřice Scopeblue mají až o 67 % nižší uhlíkovou stopu než běžné výrobky a obsahují více než 90 % obnovitelných surovin. V souladu s přístupem hmotnostní bilance jsou chemicky identické s tradičními produkty a vyrábějí se ve stejných závodech stejnými postupy.

Udržitelný přístup je předpokladem důstojné existence lidí na celém světě a ochranou přírodních zdrojů naší planety pro budoucí generace. „LANXESS se aktivně vydává na cestu k obnovitelným zdrojům a cirkulární ekonomice,“ říká Bettina Blottko, vedoucí obchodní jednotky Technologie čištění kapalin ve společnosti LANXESS.

Scopeblue: značka zastřešující udržitelné produkty od LANXESSu

Pryskyřice Scopeblue Lewatit S 8227, Lewatit S 8229 a Lewatit CNP P, které se používají především k částečnému změkčování pitné vody. Více než polovina suché hmotnosti každé z těchto akrylátových pryskyřic pochází z akrylonitrilu, který lze získat z tallového oleje pomocí hmotnostního vyvážení. Tento vedlejší produkt výroby celulózy se pak přeměňuje na propylen a reaguje s amoniakem, který vzniká redukcí atmosférického dusíku „zeleným“ vodíkem.

Společnost LANXESS také nedávno zahájila výrobu aniontových výměnných pryskyřic na základě slabých bází (WBA) – Lewatit MP 62 WS a Lewatit S 4528 -, které se vyrábí z udržitelně získaného styrenu. Ty se používají především při čištění odpadních vod a chemických procesů a v potravinářském průmyslu. Vzhledem ke složitějším syntézním postupům nelze u těchto pryskyřic snížit podíl konvenčních surovin v konečném produktu ve stejné míře jako u pryskyřic WAC.

Každé procento směrem k udržitelnosti a každá ušetřená tuna emisí CO2 jsou zlepšením, společnost LANXESS tím dokazuje, že i tyto pryskyřice, které nesou ve svém názvu Eco, byly vyrobeny z udržitelných, biologických nebo recyklovaných surovin,“ říká Dr. Stefan Neufeind, vedoucí technického marketingu v obchodní jednotce Technologie čištění kapalin ve společnosti LANXESS.

Zákazníci se mohou spolehnout, že kupují udržitelnou pryskyřici

Obnovitelné nebo odpadní suroviny jsou přiřazeny k odpovídajícímu množství udržitelných produktů pomocí metody hmotnostní bilance. Pro výrobu hmotnostně vyvážených výrobků se nasazují suroviny nebo prekurzory, které mají prokazatelně udržitelný původ, a přiřazují se vybraným výrobkům pomocí zvláštní bilanční metody. To umožňuje začlenit obnovitelné suroviny do stávajících výrobních a dodavatelských řetězců.

Výrobní závod na udržitelně vyráběné pryskyřice v německém Leverkusenu a hromadně vyvážené výrobky jsou předem nezávisle certifikovány. V případě iontoměničových pryskyřic dokazuje certifikace podle ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification), že kritéria pro spolehlivé bilancování jsou splněna a správně uplatněna. Zákazníci si proto mohou být jisti, že množství nabízených udržitelných pryskyřic odpovídá pouze ekvivalentnímu objemu použitých udržitelných surovin.

Udržitelné čištění vody v domácnosti i v komerční sféře

Důležitou oblastí použití pryskyřic WAC jsou filtrační zásobníky vody, které se používají zejména k přípravě částečně změkčené vody, například u horkých nápojů, jako je káva a čaj. Takovéto filtrační systémy se používají jak v domácnostech, tak v komerční sféře.

Iontoměničová pryskyřice tvoří zdaleka největší část hmotnosti těchto zásobníků. Vysoká úroveň udržitelnosti pryskyřic Scopeblue má proto zásadní vliv na udržitelnost konečných výrobků orientovaných na spotřebitele, jako jsou výše uvedené zásobníky. „Nové výměnné pryskyřice pomáhají našim zákazníkům dosahovat vlastních cílů v oblasti udržitelnosti. Navíc lze tuto vysokou udržitelnost produktu využít jako konkurenční výhodu nebo ji inzerovat jako přidanou hodnotu,“ říká Neufeind.

Podrobnější informace o produktech společnosti naleznete na webových stránkách http://www.lewatit.com. Podrobnější informace speciálně o udržitelných iontoměničových pryskyřicích najdete také v brožuře s názvem „Udržitelně vyráběné iontoměniče – malé, ke klimatu šetrné pryskyřičné kuličky“.

Related posts

Dětské kusové koberce – radost pro vaše dítko

admin

Jak používat Pentagram

admin

Shaggy koberce – chlupatá radost

admin

Leave a Comment