Jak na to

Jak probíhá likvidace pojistné události?

více v článku...

Někdy máme co do činění s nešťastnou událostí, kterou nemůžeme ovlivnit. V takových případech se však vyplatí mít pojištění. Připojištění se může vztahovat na život, auto i majetek. V závislosti na výběru dané možnosti ochrana pokrývá jednotlivé události. Jak tedy probíhá likvidace pojistné události?

Co je to pojistná událost?

Jinými slovy, pojistná událost je ochranou před dopady nešťastné událostí. Pojistná smlouva se vztahuje na náhradu škody, která se vyplácí po likvidaci pojistné události.

Co je to likvidace pojistné události?

Likvidace pojistné události je složitý postup, jehož cílem je zjistit okolnosti, za kterých k události došlo, a rozsah škody. Způsob likvidace pojistných událostí spočívá zejména v:

 • určení příčiny a osoby odpovědné za škodu,
 • posouzení nároku pojištěného na plnění obsažená v pojistné smlouvě,
 • sepsání protokolu o škodě,
 • posouzení výše škody.

Kromě toho stojí za to vědět, že je každá událost je posuzována individuálně. Abyste znali svá práva a možný rozsah odškodnění, je důležité, abyste si před podpisem smlouvy tento dokument pečlivě přečetli.

Kdo může provést likvidaci pojistné události?

Přemýšlíte tedy, jak tedy probíhá likvidace pojistné události? Za tento proces odpovídá likvidátor. Mezi jeho hlavní povinnosti patří:

 • prozkoumání okolností události,
 • vykonání analýzy průběhu události,
 • posouzení nároku pojištěného na odškodnění,
 • výpočet pojistného plnění.

Způsob likvidace pojistných událostí likvidátorem musí být proveden spolehlivě, svědomitě a objektivně. Pro získání odškodnění stojí za to podepsat smlouvu s profesionální pojišťovnou, která se těší pozitivním ohlasům mezi zákazníky. Za pozornost také stojí to, zda má pojistitel pobočky v jiných zemích. V případě nehody, krádeže nebo jiné pojistné události tak záležitost snadno zařídíte na místě.

Průběh likvidace pojistné události

Likvidace pojistných událostí musí být provedena v souladu s ustanoveními zákona, ustanoveními pojistné smlouvy a všeobecnými podmínkami pojištění. Pro získání odškodnění je vhodné vědět, jak probíhá likvidace pojistné události:

 1. Nejprve musí být informovány příslušné služby. Ty sepíší protokol z události a následně doloží dokumenty potvrzující situaci.
 2. Poté by měla být o události informována pojišťovna.
 3. Likvidátor zahájí šetření v okamžiku nahlášení.
 4. Poškozená osoba, která se domáhá odškodnění, musí likvidátorovi předložit příslušné doklady. Tyto doklady tvoří především protokol o incidentu, fotografie incidentu a případné další materiály potvrzující okolnosti.
 5. Lhůta pro vyřízení škody je obvykle cca. 3 měsíce.
 6. Pokud je pojistná událost uznána, odškodnění je obvykle vyplaceno bankovním převodem během několika dnů.

Related posts

Jak při nákupu nábytku ušetřit?

admin

Hloubkové čištění perských koberců

admin

Jak správně vybrat truhlíky

admin

Leave a Comment