Tipy a trendy

Co je to PZTS a kdy jej oceníte?

Zajímáte se o elektronické zabezpečovací systémy? Pak jste již nejspíše narazili na zkratku PZTS a přemýšleli nad jejím významem. Nic složitého v tom nehledejte. Jedná se o označení pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, tedy v podstatě nový název pro elektronické zabezpečovací systémy (EZS). Úkolem zařízení je ochrana majetku a osob.

PZTS se hodí pro komerční i soukromé objekty

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS chrání majetek, životy a zdraví osob pasivně, tedy nikoliv aktivně. To znamená, že PZTS pouze střeží prostor a předává dál informaci o případném narušení objektu zlodějem, výtržníkem nebo jiným nezvaným hostem. PZTS oceníte stejně dobře v komerčních i soukromých objektech.

Pro maximální a efektivní ochranu je vhodné EZS kombinovat s fyzickou ostrahou (FO), přístupovými (ACS) a kamerovými systémy (CCTV), elektronickou požární signalizací (EPS) a dalšími prvky zabezpečení.

Prvním krokem je bezpečnostní posouzení objektu

Každý objekt je odlišný a k jeho zabezpečení je nutné přistupovat individuálně. Než našim zákazníkům poradíme, do jakých konkrétních zabezpečovacích prvků mají investovat, provádíme vždy pečlivou bezpečnostní analýzu daného objektu. Současně se ptáme na klientova přání a požadavky,“ vysvětluje Pavel Mikšátko, obchodní a technický ředitel bezpečnostní agentury TOP security, která se již bezmála 30 let zaměřuje po celé ČR na zabezpečení soukromých i komerčních objektů.

Klíčové je pro výběr vhodného EZS zjistit, do které ze čtyř rizikových skupin váš objekt spadá:

Nízké riziko

Do prvního stupně spadají soukromé objekty jako byty, domy, garáže, chaty, chalupy, sklepy nebo kůlny. Nízké riziko zde hrozí z důvodu, že nezvaný host často k překonání překážky a vniknutí do objektu používá primitivní nástroje.

Nízké nebo střední riziko

Druhý stupeň zahrnuje hotely, průmyslové objekty, nejrůznější areály, nemocnice, školy, logistická centra, sklady nebo maloobchodní prodejny.

Střední nebo vysoké riziko

Do třetího stupně zpravidla řadíme šperkařství, zlatnictví, obchody nabízející zbraně nebo banky. Vysoké riziko se odvíjí zejména od faktu, že zloději cílící na tyto objekty mají předpoklady na prolomení jednodušších PZTS. Je proto na místě mít se na pozoru a snažit se být o krok napřed před nezvanými hosty, ať už jsou jejich úmysly jakékoliv.

Vysoké riziko

Logicky nejvyšší riziko hrozí v případě jaderných skladů nebo např. skladů zbraní.

Bezpečnostní posouzení objektu je podkladem pro přípravu návrhu s konkrétním EZS/PZTS. Jak zdůrazňuje Pavel Mikšátko, součástí montáže musí být také proškolení odpovědných osob v ovládání zařízení. Při výběru firmy, která vám se zabezpečením objektu pomůže, se také ptejte, zda se bezpečnostní agentura v budoucnu postará o revize a případné opravy systému.

Detektory a čidla PZTS mohou mít řadu podob

Elektronické zabezpečovací systémy se prodávají v mnoha provedeních a v praxi objekt střeží ve vícero liniích. Dle druhu bezpečnostních prvků může být ochrana:

 • předmětová,
 • prostorová,
 • plášťová,
 • perimetrická.

Rozlišujeme drátové a bezdrátové EZS, přičemž oba druhy mají své plusy i mínusy. Je možné je vzájemně kombinovat.

Drátové EZS se hodí zejména pro nové výstavby, rozsáhlé rekonstrukce nebo všude tam, kde se počítá s rozsáhlým systémem zabezpečení. Jsou vysoce spolehlivé.

Bezdrátové EZS jsou snadnější a rychlejší na instalaci. Montáž totiž nevyžaduje žádné předchozí stavební úpravy. Hodí se zejména pro zabezpečení menších objektů. Nevýhodou je nutnost hlídat průběžně stav baterií a pravidelně je měnit, aby EZS zůstal funkční.

Momentálně se při zabezpečení soukromých i komerčních objektů nejvíce používají následující čidla a detektory:

 • fotobuňky,
 • detektory pohybů,
 • detektory otřesů,
 • detektory tříštění skla,
 • magnetické detektory,
 • mikrovlnné bariéry a detektory,
 • infračervené bariéry a detektory,
 • detektory sledující hmotnost.

Jak vypadá poplach?

Od typu EZS a jeho jednotlivých komponent se odvíjí způsob spuštění poplachu. Detektory a čidla odesílají informace do ústředny. Ta vyhodnotí, zda je vše v pořádku, nebo došlo k narušení střeženého prostoru. V reakci na spuštění poplachu pak dojde k:

 • spuštění sirény,
 • rozsvícení světelného alarmu,
 • odeslání upozornění na pult centrální ochrany (PCO) nebo přímo na policejní služebnu,
 • odeslání upozornění prostřednictvím GSM (prozvonění zvoleného čísla nebo odeslání SMS),
 • odeslání upozornění odpovědné osobě přes PC,
 • spuštění přidružených akcí bránících útěku pachatele a vzniku dalších škod – uzamčení vstupních bran, vypnutí provozu výtahů nebo např. zablokování zámků.

PZTS na míru

Ať už jde o byt, dům, kancelář, obchod, průmyslový areál, nemocnici nebo školu, k zabezpečení objektu je nutné přistupovat individuálně a profesionálně. Elektronické zabezpečovací systémy jsou dostupné v mnoha různých typech, konfiguracích i cenových relacích. Chcete mít jistotu, že jste pro ochranu vašeho majetku udělali maximum? Nebojte se obrátit na specializovanou bezpečnostní agenturu. Její profesionálové vám připraví bezpečnostní analýzu, pomohou vám s výběrem vhodných komponent a připraví ideální řešení na míru. Při montáži proškolí pověřené pracovníky a následně se postarají i o revize a servis. Pro představu se můžete na základní konfiguraci PZTS v různých typech objektů podívat na webu modernizabezpeceni.cz.

Related posts

Slovenské a Maďarské lázně

admin

Pelety pomůžou snížit náklady na vytápění

admin

Jaké výhody přinášejí tepelná čerpadla vzduch voda

admin