Jak na to

Jak si připravit zeď pro krémovou injektáž zdiva?

Krémová injektáž zdiva je vhodnou volbou v případě, že se u vás v domě objevuje vlhká zeď, kterou způsobila dosloužilá nebo chybějící hydroizolace. Než začnete s krémovou injektáží zdiva, je potřeba si zeď připravit.

více v článku...

Krémová injektáž zdiva – příprava zdi

Nejprve je potřeba osekat omítku po obou stranách zdiva. Výška nad zavlhlý dolní okraj je zhruba 50 cm. Předpokladem je zasolenost omítek, jejich nepevnost a tím i degradace. Následně je potřeba vyvrtat otvory o průměru 14 mm a to v osových vzdálenostech po 10 mm. Hloubku vrtů pokraťte o 20 – 40 mm, dle tloušťky zdiva,  oproti dané tloušťce zdiva. Linie vrtů by neměla zasahovat výše než 100 mm od podlahy. Lze-li však linii vrtů ještě více přiblížit k podlaze, je to výhodnější možnost. 

Otvory vyvrtávejte kolmo ke svislé rovině zdi. Nevrtejte šikmo dolů. Je potřeba provést jednu linii vrtů. Jedná-li se o zdivo kamenné nebo smíšené, pak se provedou maximálně dvě linie.

Krémová injektáž zdiva svépomocí

Krémová injektáž zdiva se dá provést i svépomocí. Pomocníkem je Systém AquaStop Cream®. Ten si můžete objednat na webu injektaz-zdiva-svepomoci.cz. Vybrat si můžete různé druhy balení – plastový kbelík několika různých objemů, salámové balení objemu 500 ml nebo tubu o objemu 500 ml a kartuše o objemu 310 ml.. U tuby nepotřebujete žádné injektážní zařízení. Balení v tubě, salámu a katruše jsou určená pro menší rozsah prací. Pro injektáž využijete aplikační pistoli nebo injektážní pumpu. Obě zařízení můžete také objednat na výše jmenovaném e-shopu.

AquaStop Cream® je injektážní krém vyrobený na silanové bázi. Obsahuje velké množství aktivní látky (řádově přes 80 %) a neobsahuje žádná organická rozpouštědla. Zbytek obsahu představují aktivní přísady, jež umožňují daleko snazší a účinnější průnik aktivní látky do pórů a kapilár nacházejících se v okolí vrtů. Díky tomu tak velmi snadno proniká do veškerých typů zdiva a vytváří trvalou bariéru, která zamezí kapilárně vzlínající vlhkosti.

Related posts

Hypotéka a rozvod? Jaké jsou možnosti, aby byli všichni spokojení

svet zeny

Betonové ploty ochrání i ozdobí váš pozemek

admin

Jaký vybrat rošt do postele?

admin

Leave a Comment